Sporządzanie deklaracji rocznych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, nasza firma świadczy usługi w zakresie sporządzania deklaracji rocznych. Sporządzamy każdy rodzaj deklaracji: PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38.

Bazujemy na odpowiednich dokumentach dostarczonych przez klienta: komplecie informacji od pracodawców i zleceniodawców otrzymanych w ciągu ubiegłych 12 miesięcy. Niezbędne do sporządzenia deklaracji rocznej są: formularze PIT-11, PIT-40, PIT-83, kopia zeznania podatkowego za rok poprzedni (w przypadku przeniesienia ulg), a także informacje potwierdzające prawo do skorzystania z konkretnej ulgi podatkowej. Dokumentów nie trzeba dostarczać nam osobiście: można przesłać je pocztą elektroniczną lub faksem.

Wszystkie otrzymane dane rzetelnie analizujemy, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktujemy się z klientem w celu ich korekty bądź uzupełnienia. Po sporządzeniu deklaracji powiadomimy naszego zleceniodawcę o wynikach. Możemy też wysłać zeznanie podatkowe bezpośrednio do Urzędu Skarbowego właściwego dla danego podatnika.

Współpraca z nami może przybrać formę stałej współpracy lub ograniczyć się do jednorazowego zlecenia.

Gwarantujemy rzetelność, profesjonalizm i bezpieczeństwo danych osobowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 

przekazywanie dokumentów 1