Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje ogół czynności związanych z kadrami i płacami w firmie. Prowadzenie tych spraw w sposób rzetelny odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu każdej firmy, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.

 

Dlaczego warto powierzyć obsługę kadrowo-płacową zewnętrznej firmie?

Obsługą kadrową może zajmować się wewnętrzny dział danej firmy, niemniej wielu przedsiębiorców woli powierzyć te czynności profesjonalnemu biuru księgowemu. Obowiązki kadrowo-płacowe często przysparzają  bowiem wielu trudności przedsiębiorcom, z uwagi na złożoność i częste zmiany przepisów w zakresie prawa pracy. Również pod względem finansowym przekazanie zadań innej firmie może okazać się rozwiązaniem korzystniejszym niż zatrudnianie nowego pracownika. Daje to gwarancję, że wszystkie czynności kadrowo-płacowe zostaną wykonane w sposób rzetelny i w obowiązujących terminach. Kolejną korzyścią może być większy obiektywizm – specjalista z zewnętrznej firmy nie pozostaje w relacji zatrudniony - pracodawca i posiada bogate doświadczenie wynikające z nadzorowania wielu firm.

 

praca przy komputerze 1

 

Czynności w ramach obsługi kadrowo-płacowej

Jeśli szukasz biura, które zajmie się obsługą kadrowo-płacową w Twojej firmie, jesteśmy do dyspozycji! Na Twoje życzenie zajmiemy się przygotowywaniem i archiwizowaniem umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Sporządzimy dokumentację dotyczącą wynagrodzeń pracowników. Obejmiemy nadzór nad sprawami związanymi z BHP i nad badaniami lekarskimi.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy także takie zadania, jak: rozliczanie urlopów i delegacji, obsługa rozliczeń ZUS oraz przygotowywanie  sprawozdań rocznych o dochodach i odprowadzanie składek na podatek dochodowy.

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego klienta. Zakres naszych działań dostosujemy do wielkości przedsiębiorstwa oraz specyfiki rynku pracy odpowiadającego danej branży.